მოწყობილობის კონფიგურაცია

მოწყობილობის კონფიგურაციისათვის მიჰყევით ქვემოთ მითითებულ ინსტრუქციებს.